| Zoek opnieuw

2. Zes doelgroepen

De zes doelgroepen zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 1. Burgers
  a. Particulieren
  b. Toeslaggerechtigden
 2. Zakelijke doelgroepen 
  a. Ondernemingen
  b. Douaneklanten
  c. Fiscaal Dienstverleners
  d. Toeslagen Intermediairs

Burgers

Deze doelgroep is afkomstig uit het onderzoekspanel van PanelClix. PanelClix is voor dit deel van het onderzoek ingeschakeld door DESAN. Dit panel bestaat uit meer dan 150.000 online respondenten. Binnen dit panel heeft eerst een screening  plaatsgevonden. Daarbij is gevraagd of men de afgelopen twaalf maanden belastingaangifte heeft gedaan en welke toeslagen men ontvangt.

Steekproefomvang burgers
Na de screening binnen het onderzoekspanel , is er een representatieve steekproef van burgers getrokken.

Aantal geslaagde enquêtes:Totaal
Particulieren 700
Toeslaggerechtigden 900
- Zorgtoeslag243
- Huurtoeslag222
- Kinderopvangtoeslag214
- Kindgebonden budget221

Zakelijke doelgroepen 

Kleine bedrijven (bedrijven met 0-4 werknemers, inclusief starters) en Fiscaal Dienstverleners (1-5 werknemers) hebben een brief met link naar de vragenlijst ontvangen. 
De overige, grotere, bedrijven zijn eerst telefonisch gescreend. In de telefonische screening wordt de juiste contactpersoon vastgelegd, evenals het adres en e-mailadres. Als men mee wil werken, krijgt men per e-mail een link naar de vragenlijst toegestuurd.

De doelgroepen Ondernemingen, Douaneklanten, Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs zijn via aselecte steekproeven uit bestanden van de Belastingdienst getrokken. Deze steekproeven zijn door DESAN verrijkt met telefoonnummers.

Aantal geslaagde enquêtes:Totaal
Ondernemingen955
- Starters (<3 jaar)248
- Bedrijven (>3 jaar)707
Douaneklanten681
- AEO gecertificeerden439
- Expediteurs61
- Groepsgewijs181
Fiscaal Dienstverleners433
- 1-5 werknemers253
- 6 of meer werknemers180
Toeslagen Intermediairs290
- Huurtoeslag36
- Kinderopvangtoeslag86
- Onbekend168


Voor het gehele onderzoek geldt dat respondenten slechts één keer (in de verschillende steekproeven) mee mogen doen.