| Zoek opnieuw

1. Het onderzoek

Monitoronderzoek

Continuïteit van de resultaten is belangrijk voor het onderzoek. De onderzoeksopzet en de vragenlijst van het onderzoek worden daarom zo constant mogelijk gehouden. Dit om vergelijkingen tussen de jaren mogelijk te maken. Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld worden ingegeven door wijziging van processen binnen de Belastingdienst, de actualiteit, of de beleving van de respondent..

De Fiscale Monitor meet over een groot aantal onderwerpen op hoofdlijnen de tevredenheid en het gerapporteerd gedrag. De gebeurtenissen of het gebruik van de producten waar men een oordeel over geeft, kunnen in een aantal gevallen al maanden geleden zijn. Daarom zijn de resultaten van dit onderzoek als imago-onderzoek te karakteriseren.

Veldwerk 

Het onderzoek is uitgevoerd via online vragenlijsten. Het veldwerk is in de periode 23 april – 1 juni 2018 uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions te Amsterdam.