| Zoek opnieuw

4. Belastingmoraal en Compliance

Belastingmoraal

De belastingmoraal wordt in drie scores op een vijfpuntsschaal uitgedrukt. Ten opzichte van 2017 zijn de scores op de aspecten “Persoonlijke norm” en “Belang voldoen aan verplichtingen“ gelijk gebleven. Het aspect “Belastingmoraal” laat een heel lichte daling zien.

Score20172018
Persoonlijke norm4,24,2
Belastingmoraal3,93,8
Belang voldoen aan verplichtingen4,24,2

Aan respondenten is ook gevraagd welk persoonlijk gevoel men heeft bij belasting betalen. Bijna de helft heeft het gevoel dat men iets bijdraagt (iets hoger dan verleden jaar), circa een derde staat iets af (iets lager dan verleden jaar). Het percentage dat het gevoel heeft dat men iets wordt afgenomen blijft ongeveer gelijk.

Pakkans

De gepercipieerde pakkans wordt samengesteld aan de hand van de antwoorden op een aantal vragen over de kans dat de Belastingdienst ontdekt dat (onderdelen van) de aangifte of aanvraag onjuist zijn. Deze gepercipieerde pakkans wordt op twee manieren vastgesteld; o.b.v. een gemiddelde en met een percentage. Dat percentage drukt de mate uit waarin men denkt dat de pakkans neutraal t/m zeer groot is. Zowel het percentage als het gemiddelde liggen dit jaar gelijk aan het niveau van 2017.

 20172018
Pakkans fraude o.b.v. gemiddelde3,43,4
% gepercipieerde pakkans (neutraal t/m zeer groot)82%82%

Compliance

De non-compliance scoort op de vijfpuntsschaal gemiddeld 1,9 . Dit is hetzelfde als in 2017.

De vraagstelling die aan het gegeven van non-compliance ten grondslag ligt is zodanig , dat een laag gemiddelde een positieve indicatie geeft. Naarmate het getal lager is, is de waarschijnlijkheid van non-compliance kleiner.