| Zoek opnieuw

3. Aangifte en aanslag/Aanvraag toeslagen

Hulp bij aangifte/aanvraag

Het percentage Particuliere Belastingplichtigen dat geen hulp heeft gebruikt bij het doen van een aangifte ligt rond de 60%, ongeveer een zelfde percentage van de Toeslaggerechtigden doet een aanvraag zonder hulp. Bij ondernemers is het percentage dat alles zelf doet het laagste van alle doelgroepen (35%).

Het oordeel over de duidelijkheid van de brieven van de Belastingdienst is gelijk aan dat van verleden jaar.

Duidelijkheid brieven van Belastingdienst20172018
Gemiddelde (5-puntsschaal)3,53,5
% neutraal tot zeer duidelijk86%87%

Het gemiddelde oordeel over de snelheid van geld terugstorten door de Belastingdienst is gelijk dan dat van 2017.

Snelheid geld terugstorten door Belastingdienst20172018
Gemiddelde (5-puntsschaal)3,43,4
% neutraal tot zeer snel85%84%

Controle, correcties en boetes

Voor controles (die alleen bij ondernemingen en douane-klanten plaatsvinden) wordt verwezen naar de samenvatting per doelgroep. 

Voor het merendeel van de respondenten is het duidelijk waarom men met een correctie te maken krijgt, men krijgt het ook voldoende uitgelegd. De tevredenheid over de uitleg is vrijwel gelijk gebleven. Het merendeel is het ook eens met de beslissing.

 2017201820172018
Correctiegemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Duidelijkheid aanpassing aangifte3,83,890%90%
Uitleg over aanpassing aangifte3,93,993%90%
Eens met beslissing3,53,585%83%

Bij boete liggen de cijfers lager dan bij correctie. Het merendeel van de respondenten vindt het duidelijk waarom men de boete krijgt. Dat geldt in mindere mate ook voor de uitleg van de reden voor de boete. Beide cijfers zijn iets gedaald ten opzichte van 2017. Circa een derde van de ondervraagden is het eens met de verhouding tussen de hoogte van de boete tot de fout.

 2017201820162018
Boetegemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Duidelijkheid reden boete3,73,688%83%
Uitleg reden boete3,43,383%75%
Verhouding hoogte boete tot fout2,22,141%33%

Over het algemeen is de reden waarom de Belastingdienst tot invordering overgaat duidelijk. Voor het merendeel van de Fiscaal Dienstverleners is ook de reden van de invordering en de uitleg over de redenen van de invordering duidelijk. Bij Fiscaal Dienstverleners zijn de scores ongeveer gelijk aan die van verleden jaar.

 2017201820172018
Invorderinggemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Duidelijkheid reden invordering 3,73,985%85%
Fiscaal Dienstverleners:    
Duidelijkheid reden herinnering4,14,298%98%
Duidelijkheid reden aanmaning4,24,198%97%
Duidelijkheid reden dwangbevel44,194%97%
Duidelijkheid reden beslaglegging3,83,887%87%
Uitleg redenen invordering3,33,381%80%