| Zoek opnieuw

1. Beoordeling functioneren en imago

Rapportcijfer functioneren Belastingdienst

In vergelijking met 2017 is het rapportcijfer voor het functioneren van de Belastingdienst gestegen (van 6,5 naar 6,7). De Douane-klanten beoordelen de Belastingdienst als hoogste met een 7,3 (duidelijk hoger dan vorig jaar). De grootste stoijging is te zien bij de Toeslagen Intermediairs tot een 6,8. In 2014 was het oordeel onder deze doelgroep een 5,7.

Alleen bij de doelgroep Fiscaal Dienstverleners is het oordeel over de Belastingdienst iets gedaald ten opzichte van verleden jaar. Met een 6,3 is dit de meest kritische doelgroep.

Beeldvorming

De beeldvorming over dienstverlening en de behandeling door de Belastingdienst is vrijwel gelijk aan die in 2017 en is licht positief. Ook de beeldvorming over de mate van repressief toezicht is ongewijzigd, maar deze is “neutraal”.

 20172018
Beeldvorming dienstverlening3,23,3
Beeldvorming behandeling3,23,2
Beeldvorming repressief toezicht33

Imago

Met acht aspecten wordt het imago van de Belastingdienst gemeten. De verschillen van jaar op jaar zijn niet groot, het aspect “Verantwoordelijk” is iets meer van toepassing dan in 2017, het aspect “Streng” iets minder. “Betrouwbaar”, “Verantwoordelijk” en “Deskundig” worden het meest op de Belastingdienst van toepassing geacht, ”Transparant” het minst.