Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Ik vertrouw de Belastingdienst in zijn beslissingen

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Ik vertrouw de Belastingdienst in zijn beslissingen. Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat