Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: De Belastingdienst vertrouwt mij

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? De Belastingdienst vertrouwt mij. Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat