Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Tussen de Belastingdienst en mij is weinig wederzijds vertrouwen

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Tussen de Belastingdienst en mij is weinig wederzijds vertrouwen. Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat