Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Doordat overheidsintanties meer samenwerken zijn de fysieke lasten de afgelopen drie jaar verminderd.

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Doordat overheidsintanties meer samenwerken zijn de fysieke lasten de afgelopen drie jaar verminderd. Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat