Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: De Douane stemt haar werkzaamheden optimaal af op de logistieke keten waar mijn onderneming onderdeel van uitmaakt

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? De Douane stemt haar werkzaamheden optimaal af op de logistieke keten waar mijn onderneming onderdeel van uitmaakt Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat