Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Berichtenbox in gebruik

Bijna driekwart van zowel Particulieren als Toeslaggerechtigden heeft de Berichtenbox in gebruik.

Toon als:


      Verdieping

      Meer mannen (79%) dan vrouwen (69%) hebben de Berichtenbox in gebruik (percentages zijn gelijk bij Particulieren en Toeslaggerechtigden). De Berichtenbox wordt door 45-plussers hoger beoordeeld dan 45-minners (gemiddelde op een vijfpuntsschaal 4,1 vs. 3,7)

      Vorig resultaat Volgend resultaat