Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Vertrouwen

Door de antwoorden op vier stellingen samen te nemen, kan het onderlinge vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige worden uitgedrukt in één getal, variërend van 1 (weinig vertrouwen) tot 5 (veel vertrouwen). Gemiddeld wordt een 3,5 gescoord, waarbij Douaneklanten het hoogst scoren (3,9) en Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs het laagst (3,2).

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat