Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor een onderneming bewust onjuiste gegevens in belastingaangifte opvoert

VRAAG: In hoeverre kunt u zich voorstellen dat er omstandigheden zijn waardoor een onderneming bewust onjuiste gegevens in een Douane-aangifte opgeeft? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat