Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Nederlanders vinden belastingontduiking over het algemeen niet acceptabel

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Nederlanders vinden belastingontduiking over het algemeen niet acceptabel (Toeslag Intermediairs en toeslaggerechtigden: Nederlanders vinden het sjoemelen met toeslagen over het algemeen niet acceptabel) Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat