Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Mensen in mijn omgeving zouden het sterk afkeuren als ik mijn belastingverplichtingen niet zou nakomen

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Mensen in mijn omgeving zouden het sterk afkeuren als ik mijn belastingverplichtingen niet zou nakomen (Toeslag Intermediairs: Mensen in mijn omgeving zouden het sterk afkeuren als iemand te veel aan toeslagen zou ontvangen, Toeslaggerechtigden: Mensen in mijn omgeving zouden het sterk afkeuren als ik teveel aan toeslagen zou ontvangen) Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat