Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Het kost ons weinig moeite om te voldoen aan de AEO-eisen

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Het kost ons weinig moeite om te voldoen aan de AEO-eisen. Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep bekend met AEO, een certificaat in bezit en de aanvraag voor een certificaat niet ingetrokken.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat