Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: Nut en noodzaak van Douanecontroles zijn mij altijd duidelijk

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Nut en noodzaak van Douanecontroles zijn mij altijd duidelijk Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat