Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Stelling: De controlelast is de afgelopen jaren verminderd doordat overheidsinstanties meer samenwerken bij controles

VRAAG: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? De controlelast is de afgelopen jaren verminderd doordat overheidsinstanties meer samenwerken bij controles Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat