Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Was duidelijk waarom een dwangbevel gestuurd werd

VRAAG: In hoeverre is het over het algemeen duidelijk waarom uw cliënten een dwangbevel krijgen? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een dwangbevel hebben gehad.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Uit analyse blijkt dat belastingplichtigen die een aanmaning of dwangbevel ontvangen vaker ook niet op tijd betalen.

      Vorig resultaat Volgend resultaat