Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Was duidelijk waarom een aanmaning gestuurd werd

VRAAG: In hoeverre is het over het algemeen duidelijk waarom uw cliënten een aanmaning krijgen? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een aanmaning hebben gehad.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Het aantal Expediteurs (D) dat klanten heeft, dat een aanmaning heeft gekregen is erg klein (n<10). De resultaten voor deze groep zijn indicatief. Uit analyse blijkt dat belastingplichtigen die een aanmaning of dwangbevel ontvangen vaker ook niet op tijd betalen.

      Vorig resultaat Volgend resultaat