Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Verhouding boete/fout in detail

VRAAG: In hoeverre vond u dat de hoogte van de boete in verhouding stond tot de fout in de aangifte? (FD/EXP: In hoeverre vindt u dat de hoogte van de boete over het algemeen in verhouding staat tot de fout in de aangifte?) Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een boete hebben gekregen.

Toon als:


      Verdieping

      Het aantal ondervraagde particulieren dat een boete heeft gekregen is klein (n<30). De resultaten voor deze groep zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat