Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Mate van uitleg over reden aanpassing aangifte in detail

VRAAG: In hoeverre was het voor u duidelijk waarom die aangifte (particulieren: uw belastingaangifte) werd aangepast? (FD/EXP: In hoeverre is het voor u over het algemeen duidelijk waarom aangiftes worden aangepast?) Gevraagd aan: Alle respondenten uit betreffende groep waarbij Belastingdienst het (deels) niet eens was met aangifte en aanpassing is gedaan.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat