Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Snelheid afhandeling van bezwaren in detail

VRAAG: Wat vindt u van de snelheid waarmee de Belastingdienst / Douane / Belastingdienst - Toeslagen het bezwaarschrift afhandelt? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een bezwaarschrift hebben ingediend.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Het aantal particulieren en toeslaggerechtigden dat de vraag heeft beantwoord is klein (n<30). De resultaten voor deze groepen zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat