Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt de helft (50%) een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld. Bij Toeslagen Intermediairs (41%) is dit lager dan bij de overige groepen.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Het aantal particulieren en toeslaggerechtigden dat de vraag heeft beantwoord is klein (n<30). De resultaten voor deze groepen zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat