Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Inlevingsvermogen medewerker (balie) belastingkantoor in detail

VRAAG: In hoeverre beschikte de medewerker van het belastingkantoor / douanekantoor waarmee u de laatste keer sprak over inlevingsvermogen? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een belastingkantoor hebben bezocht.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Het aantal bezoekers van een belastingkantoor is laag (n<30) onder Fiscaal Dienstverleners en zeer laag (n<10) onder Ondernemers, Particulieren, Toeslaggerechtigden en Toeslagen Intermediairs. De resultaten voor deze doelgroepen zijn (zeer) indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat