Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Duidelijkheid antwoord of reactie op bezwaarschrift in detail

VRAAG: In hoeverre was het antwoord of de reactie op uw bezwaar duidelijk? (FD/EXP/T-I; In hoeverre zijn de antwoorden of de reacties op uw bezwaren doorgaans duidelijk? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een bezwaarschrift hebben ingediend.

Toon als:


      Verdieping

      Het aantal particulieren en toeslaggerechtigden dat deze vraag heeft beantwoord is klein (n<30), de resultaten voor deze doelgroepen zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat