Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Duidelijkheid antwoord of reactie op bezwaarschrift

Gemiddeld is men in 84% van de gevallen neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van de reactie op een bezwaarschrift.

Toon als:


      Verdieping

      Het aantal particulieren en toeslaggerechtigden dat deze vraag heeft beantwoord is klein (n<30), de resultaten voor deze doelgroepen zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat