Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt ruim de helft (57%)dat een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld wordt. Verschillen tussen de groepen zijn vrij beperkt.

Toon als:


      Verdieping

      Het aantal ondervraagde particulieren dat een bezwaar heeft ingediend is klein (n<30), de resultaten voor particulieren zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat