Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Inlevingsvermogen medewerker (balie) belastingkantoor in detail

VRAAG: In hoeverre beschikte de medewerker van het belastingkantoor / douanekantoor waarmee u de laatste keer sprak over inlevingsvermogen? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die een belastingkantoor hebben bezocht.

Toon als:


      Verdieping

      Het aantal ondervraagde bezoekers van een belastingkantoor is laag (n<30) Fiscaal Dienstverleners en Toeslaggerechtigden en zeer laag (n<10) onder Ondernemers, Particulieren en Toeslagen Intermediairs. De resultaten voor deze doelgroepen zijn indicatief.

      Vorig resultaat Volgend resultaat