Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Belasting Telefoon: inlevingsvermogen van de medewerker in detail

VRAAG: In hoeverre beschikte de medewerker van de Belasting Telefoon / Douane Telefoon waarmee u de laatste keer sprak over inlevingsvermogen? Gevraagd aan: Alle respondenten uit betreffende groep die Belastingtelefoon hebben gebeld en medewerker hebben gesproken.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat