Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld. Vrijwel alle Fiscaal Dienstverleners (99%) en Toeslagen Intermediairs (98%) hebben contact opgenomen. In totaal is de website het meest gebruikte kanaal (53%), gevolgd door de Douane-/BelastingTelefoon (30%), een bezwaarschrift (25%) of een brief (24%).

Toon als:


      Verdieping

      Bezoek aan de website neemt af naarmate men ouder is, onder 55-minners heeft circa de helft de afgelopen 12 maanden de website bezocht, onder 55-plussers is dat circa een derde.

      Vorig resultaat Volgend resultaat