Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Bezoekfrequentie website Belastingdienst in detail

VRAAG: Nu een aantal vragen over de website. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de website van de Belastingdienst / Douane bezocht? (Alleen voor OND, FD, PAR gevolgd door:) Daarmee worden alle bezoeken bedoeld behalve die voor het doen van aangifte via de website. Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die de website van de belastingdienst hebben bezocht.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat