Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Houding tegenover Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de particuliere belastingplichtigen die elektronisch aangifte doen, staat 96% neutraal tot (zeer) positief tegenover de vooraf ingevulde aangifte.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Uit het onderzoek Evaluatie Aangiftemethoden komen vergelijkbare cijfers wat betreft waardering Vooraf Ingevulde Aangifte. De voornaamste reden om de Vooraf Ingevulde Aangifte positief te waarderen is het ervaren gemak bij het doen van aangifte.

      Vorig resultaat Volgend resultaat