Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Alternatieven indien geen hulp bij aangifte

Indien er geen hulp bij aangifte mogelijk zou zijn, zou 36% hulp inschakelen vanuit het sociale netwerk, 29% op zoek gaan naar een (andere) fiscaal adviseur, gevolgd door 18% die zelf de belastingzaken zou regelen.

Toon als:


      Verdieping

      Onder laagopgeleiden is het percentage dat hulp heeft gehad bij het doen van de aangifte (51%), groter dan onder middelbaar en hoger opgeleiden (35% en 37%). Vrouwen zijn bij het doen van de aangifte vaker geholpen dan mannen (52% om 25%).

      Vorig resultaat Volgend resultaat