Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Alternatief indien geen hulp bij aangifte in detail

VRAAG: Stel dat u geen gebruik meer zou kunnen maken van hulp bij uw aangifte, in hoeverre zou u dan in staat zijn hiervoor een goed alternatief te vinden? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep die zijn geholpen bij hun belastingaangifte.

Toon als:


      Verdieping

      Onder laagopgeleiden is het percentage dat hulp heeft gehad bij het doen van de aangifte (51%), groter dan onder middelbaar en hoger opgeleiden (35% en 37%). Vrouwen zijn bij het doen van de aangifte vaker geholpen dan mannen (52% om 25%).

      Vorig resultaat Volgend resultaat