Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Reden hulp bij belastingaangifte Particulieren

De belangrijkste reden voor Particulieren om hulp in te roepen is om zeker te willen weten dat de aangifte goed wordt ingevuld (56%), 13% vraagt hulp bij de aangifte omdat zij zelf invullen te ingewikkeld vinden.

Toon als:


      Verdieping

      Onder laagopgeleiden is het percentage dat hulp heeft gehad bij het doen van de aangifte (51%), groter dan onder middelbaar en hoger opgeleiden (35% en 37%). Vrouwen zijn bij het doen van de aangifte vaker geholpen dan mannen (52% om 25%).

      Vorig resultaat Volgend resultaat