Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Van wie hulp bij belastingaangifte Particulieren

Particuliere belastingplichtigen die hulp vragen doen dit voornamelijk bij een belastingadviseur/consulent (33%) of familie, vrienden of buren (31%).

Toon als:


      Verdieping

      Onder laagopgeleiden is het percentage dat hulp heeft gehad bij het doen van de aangifte (51%), groter dan onder middelbaar en hoger opgeleiden (35% en 37%). Vrouwen zijn bij het doen van de aangifte vaker geholpen dan mannen (52% om 25%).

      Vorig resultaat Volgend resultaat