Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Houding tegenover Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de particuliere belastingplichtigen die elektronisch aangifte doen, staat 96% neutraal tot (zeer) positief tegenover de vooraf ingevulde aangifte.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Uit ander onderzoek uit 2018 blijkt dat de voornaamste reden om negatief over de vooraf ingevulde aangifte te denken komt doordat men het niet prettig vindt dat men toch nog alles zelf moet controleren.

      Vorig resultaat Volgend resultaat