Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst

Aan de hand van vier stellingen wordt de beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief). De gemiddelde score voor de behandeling is 3,1. Toeslagen Intermediairs hebben het minst positieve beeld over de behandeling door de Belastingdienst (2,9), Douaneklanten hebben het meest positieve beeld (3,4).

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Uit ander onderzoek naar de naleving van belastingregels onder kleine ondernemingen (Compliance Monitor 2013), is geen bewijs gevonden dat controles en boetes een afschrikwekkende werking hebben. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat controles, boetes en correcties een negatief effect blijken te hebben op de ervaren dienstverlening.

      Vorig resultaat Volgend resultaat