Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Pakkans fraude

De gepercipieerde pakkans wordt samengesteld aan de hand van antwoorden op een aantal vragen over de kans dat de Belastingdienst ontdekt dat (onderdelen van) een aangifte of aanvraag onjuist zijn. Het percentage dat de kans op ontdekking neutraal (score 3) tot zeer groot (score 5) inschat is gemiddeld 82%. Toeslagen Intermediairs (88%) schatten de pakkans het grootst in, Fiscaal Dienstverleners (76%) het minst groot.

Toon als:


   Resultaat is gebaseerd op meerdere vragen
   1. Kans dat de Belastingdienst-Toeslagen ontdekt dat iemand onterecht teveel aan toeslagen ontvangt
   2. Kans dat de Belastingdienst ontdekt dat een particuliere belastingplichtige niet alle inkomsten opgeeft in een belastingaangifte
   3. Kans dat de Belastingdienst ontdekt dat particuliere belastingplichtige teveel/niet bestaande aftrekposten in belastingaangifte opvoert
   4. Kans dat de Douane ontdekt dat een lading verboden goederen(zoals namaakproducten, verdovende middelen en wapens) bevat
   5. Kans dat de Belastingdienst ontdekt dat een onderneming in een aangifte onjuiste gegevens heeft opgegeven
   6. Kans dat de Belastingdienst ontdekt dat een onderneming/iemand niet alle inkomsten heeft opgegeven in een belastingaangifte
   7. Kans dat de Belastingdienst ontdekt dat een onderneming/iemand teveel of niet bestaande aftrekposten heeft opgevoerd
   8. Kans dat de Belastingdienst ontdekt dat een onderneming cash betalingen buiten de boeken heeft gehouden

   Vorig resultaat Volgend resultaat