Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Belang voldoen aan verplichtingen

Met behulp van drie stellingen is de mate waarin men het belangrijk vindt om op tijd en correct aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, in één getal tussen 1 en 5 uit te drukken. Hoe hoger de score, hoe belangrijker men het vindt dat voldaan wordt aan verplichtingen. De gemiddeld score is 4,2. Tussen de doelgroepen zijn nauwelijks verschillen.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat