Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn. Particulieren (64%) denken dit het minst, Douaneklanten het meest (81%).

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Uit ander onderzoek naar de naleving van belastingregels onder kleine ondernemingen (Compliance Monitor 2013), is geen bewijs gevonden dat controles en boetes een afschrikwekkende werking hebben. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat controles, boetes en correcties een negatief effect blijken te hebben op de ervaren dienstverlening.

      Vorig resultaat Volgend resultaat