Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Persoonlijke norm tegenover naleven (wettelijke) regels

Door de antwoorden op twee stellingen samen te nemen, kan de persoonlijke norm ten aanzien van het naleven van (wettelijke) regels worden uitgedrukt in één getal. Dat getal kan variëren tussen 1 (zwakke persoonlijke norm) tot 5 (sterke persoonlijke norm). Gemiddeld is de score 4,2, waarbij Toeslagen Intermediairs met een score van 4,5 de hoogste persoonlijke norm behalen.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat