Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn. Fiscaal Dienstverleners voor particulieren (60%), Toeslaggerechtigden en Particulieren (beiden 66%) denken dit het minst, Douaneklanten het meest (87%).

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat