Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

De aangifteprogramma’s voor omzetbelasting (94%) en inkomstenbelasting (93%) worden in hoge mate als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Toon als:


      Aanvullend onderzoek

      Het aantal ondernemers dat aangifteprogrmama's gebruikt voor de loonheffing en vennootschapsbelasting is te klein om conclusies aan te verbinden, resultaten zijn indicatief (n<30).

      Vorig resultaat Volgend resultaat