Terug naar uw resultaten | Zoek opnieuw

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden. Toeslaggerechtigden en Toeslagen Intermediairs (als het gaat over de kinderopvangtoeslag) zijn het minst tevreden met de snelheid.

Toon als:


   Verdieping

   Onder particulieren vind circa 15% de afhandeling (heel) traag. Dat percentage is hoger onder 55-minners (25%), dan onder 55-plussers (10%).

   Aanvullend onderzoek

   Uit evaluatie onderzoek naar de ervaringen met de Versnelde definitieve aanslag (VDA) kwam naar voren dat reacties op de VDA in grote meerderheid (84%) positief zijn (prettig, handig, goed dat er snel duidelijkheid is). Voor een kleine groep maakt de VDA niet veel uit (13%), een enkeling had de aanslag liever later pas gekregen of ziet minder mogelijkheden tot aanvulling of bezwaar.

   Resultaat is gebaseerd op meerdere vragen
   1. Tevredenheid over de snelheid waarmee de periodieke aangifte wordt afhandelt
   2. Snelheid waarmee de Belastingdienst de omzetbelasting afhandelt
   3. Snelheid waarmee de Belastingdienst de loonheffing afhandelt
   4. Snelheid waarmee de Belastingdienst de vennootschapbelasting afhandelt
   5. Snelheid waarmee de Belastingdienst inkomstenbelasting afhandelt
   6. Snelheid waarmee de Belastingdienst de belastingaangifte afhandelt
   7. Snelheid van Belastingdienst met definitieve aanslag
   8. Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen aanvraag toeslag afhandelt
   9. Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen aanvraag tot wijziging op toeslag afhandelt
   10. Snelheid waarmee Belastingdienst de aanvraag voor zorgtoeslag afhandelt
   11. Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in zorgtoeslag doorvoert
   12. Snelheid waarmee Belastingdienst de aanvraag voor huurtoeslag afhandelt
   13. Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in huurtoeslag doorvoert
   14. Snelheid waarmee Belastingdienst de aanvraag voor de kinderopvangtoeslag afhandelt
   15. Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in de kinderopvangtoeslag doorvoert

   Vorig resultaat Volgend resultaat