| Zoek opnieuw

4. Belastingmoraal en Compliance

Score20162017
Persoonlijke norm4,24,2
Belastingmoraal3,93,9
Belang voldoen aan verplichtingen4,14,2

Aan respondenten is ook gevraagd welk persoonlijk gevoel men heeft bij belasting betalen. Ruim 40% heeft het gevoel dat men iets bijdraagt (vrijwel gelijk aan verleden jaar), ruim een derde staat iets af (iets hoger dan verleden jaar). Het percentage dat het gevoel heeft dat men iets wordt afgenomen is iets gedaald tot 17%.

Pakkans

De gepercipieerde pakkans wordt samengesteld aan de hand van de antwoorden op een aantal vragen over de kans dat de Belastingdienst ontdekt dat (onderdelen van) de aangifte of aanvraag onjuist zijn. Deze gepercipieerde pakkans wordt op twee manieren vastgesteld; o.b.v. een gemiddelde en met een percentage. Dat percentage drukt de mate uit waarin men denkt dat de pakkans neutraal t/m zeer groot is. Zowel het percentage als het gemiddelde liggen dit jaar vrijwel gelijk aan het niveau van 2016.

 20162017
Pakkans fraude o.b.v. gemiddelde3,43,4
% gepercipieerde pakkans (neutraal t/m zeer groot)83%82%

Compliance

De non-compliance scoort op de vijfpuntsschaal gemiddeld 1,9 . Dit was exact hetzelfde als in 2016. De vraagstelling die aan het gegeven van non-compliance ten grondslag ligt is zodanig , dat een laag gemiddelde een positieve indicatie geeft. Naarmate het getal lager is, is de waarschijnlijkheid van non-compliance kleiner.