| Zoek opnieuw

3. Aangifte en aanslag/Aanvraag toeslagen

In het tabblad “Samenvatting doelgroep” wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten rondom aangifte en aanvraag per doelgroep.

Hulp bij aangifte/aanvraag

Het percentage Particuliere Belastingplichtigen dat geen hulp heeft gebruikt bij het doen van een aangifte en het percentage Toeslaggerechtigden dat een aanslag doet zonder hulp, is gestegen ten opzichte van verleden jaar, tot circa 60%. Bij ondernemers is het percentage dat alles zelf doet het laagste van de doelgroepen (37%), maar het is wel gestegen.

Het oordeel over de duidelijkheid van de brieven van de Belastingdienst is iets hoger dan verleden jaar.

Duidelijkheid brieven van Belastingdienst20162017
Gemiddelde (5-puntsschaal)3,43,5
% neutraal tot zeer duidelijk83%86%

Het gemiddelde oordeel over de snelheid van geld terugstorten door de Belastingdienst is gelijk dan dat van 2015. Het percentage dat vindt dat terugstorten door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel is, is iets gestegen.

Snelheid geld terugstorten door Belastingdienst20162017
Gemiddelde (5-puntsschaal)3,43,4
% neutraal tot zeer snel82%85%

Controle, correcties en boetes

Voor controles (die alleen bij ondernemingen en douane-klanten plaatsvinden) wordt verwezen naar de samenvatting per doelgroep.

Voor het merendeel van de respondenten is het duidelijk waarom men met een correctie te maken krijgt, men krijgt het ook voldoende uitgelegd. De tevredenheid over de uitleg is vrijwel gelijk gebleven. Het merendeel is het ook eens met de beslissing.

 2016201720162017
Correctiegemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Duidelijkheid aanpassing aangifte3,83,891%90%
Uitleg over aanpassing aangifte3,93,991%93%
Eens met beslissing3,43,582%85%

Bij boete liggen de cijfers lager dan bij correctie. Het merendeel van de respondenten vindt het duidelijk waarom men de boete krijgt. Dat geldt in mindere mate ook voor de uitleg van de reden voor de boete. Minder dan de helft van de ondervraagden is het eens met de verhouding tussen de hoogte van de boete tot de fout.

 2016201720162017
Boetegemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Duidelijkheid reden boete3,63,785%88%
Uitleg reden boete3,23,473%83%
Verhouding hoogte boete tot fout2,42,243%41%

Over het algemeen is de reden waarom de Belastingdienst tot invordering overgaat duidelijk. Voor het merendeel van de Fiscaal Dienstverleners is ook de reden van de invordering en de uitleg over de redenen van de invordering duidelijk. Bij Fiscaal Dienstverleners zijn de scores over het algemeen iets gestegen ten opzichte van verleden jaar.

 2016201720162017
Invorderinggemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Duidelijkheid reden invordering 3,83,782%85%
Fiscaal Dienstverleners:    
Duidelijkheid reden herinnering44,197%98%
Duidelijkheid reden aanmaning44,296%98%
Duidelijkheid reden dwangbevel3,9491%94%
Duidelijkheid reden beslaglegging3,83,890%87%
Uitleg redenen invordering3,13,374%81%