| Zoek opnieuw

1. Beoordeling functioneren en imago

Rapportcijfer functioneren Belastingdienst

In vergelijking met 2016 is het rapportcijfer voor het functioneren van de Belastingdienst licht gestegen (naar 6,5). Douane-klanten beoordelen de Belastingdienst als hoogste met een 7,0 (iets hoger dan vorig jaar).

Bij geen enkele doelgroep is het totaaloordeel over de Belastingdienst gedaald. Bij Fiscaal Dienstverleners, Ondernemers en Toeslaggerechtigden is het oordeel gelijkgebleven. Bij de overige doelgroepen is het gestegen. Bij Particulieren van 6,2 naar 6,4 en bij Toeslagen Intermediairs van 6,1 naar 6,4. Desondanks blijven de doelgroepen Particulieren en Toeslagen Intermediairs, samen met de Fiscaal Dienstverleners, de doelgroepen die de Belastingdienst als laagste beoordelen.

Beeldvorming

De beeldvorming over dienstverlening en de behandeling door de Belastingdienst is vrijwel gelijk aan die in 2016 en is licht positief. Ook de beeldvorming over de mate van repressief toezicht is ongewijzigd, maar deze is “neutraal”.

 20162017
Beeldvorming dienstverlening3,23,2
Beeldvorming behandeling3,13,2
Beeldvorming repressief toezicht33

Imago

Met acht aspecten wordt het imago van de Belastingdienst gemeten. De verschillen van jaar op jaar zijn niet groot, de aspecten “Betrouwbaar”, “Deskundig”, “Zorgvuldig” en “Dienstverlenend” zijn iets meer van toepassing dan in 2016. De aspecten “Streng”, “Betrouwbaar” en “Deskundig” worden het meest op de Belastingdienst van toepassing geacht, ”Transparant” het minst.