| Zoek opnieuw

1. Douane

Het oordeel over het aangifte- en aanvraagproces door Douaneklanten is voor een aantal processen het oordeel gedaald. De processen Uitvoer, AGS en NCTS worden, zowel qua betrouwbaarheid als voor het gehele proces, minder goed beoordeeld. Dat is terug te zien in zowel de gemiddelde score als in het percentage “neutraal tot zeer tevreden”. De scores voor EMCS stijgen juist ten opzichte van vorig jaar. Voor de Periodieke Aangifte stijgt het oordeel over betrouwbaarheid, maar daalt de tevredenheid over het hele proces. Ondanks de daling bij veel processen zijn de scores per saldo nog steeds boven gemiddeld. Het oordeel over de snelheid van de afhandeling is vrijwel ongewijzigd.

Het aantal ondervraagden voor Binnenbrengen (DMF) is te klein om conclusies aan te verbinden. Dat is hieronder met een * aangegeven.

Waardering aangifte- en aanvraagproces 2015 2016 2015 2016
Betrouwbaarheid gemiddelde (5-puntsschaal) gemiddelde (5-puntsschaal) % neutraal tot zeer tevreden % neutraal tot zeer tevreden
Uitvoer 4,0 4,0 96% 96%
Binnenbrengen (DMF)* 4,0 3,8 100% 96%
Uitgaan/ECS 3,9 3,7 99% 99%
EMCS 3,9 4,0 99% 100%
Per. Aangifte 4,1 3,8 100% 98%
AGS 3,7 3,5 92% 81%
NCTS 4,1 3,9 99% 98%
         
Tevredenheid proces        
Uitvoer 4,1 4,0 99% 96%
Binnenbrengen (DMF)* 3,9 3,6 100% 94%
Uitgaan/ECS 4,1 3,6 99% 99%
EMCS 3,7 3,9 98% 95%
Per. Aangifte 4,0 3,8 95% 91%
AGS 3,8 3,7 93% 90%
NCTS 4,1 3,9 99% 98%
         
Snelheid afhandeling per. aangifte 3,9 3,9 97% 94%
Snelheid afhandeling logistiek proces 3,6 3,7 92% 91%
* kleine basis, resultaten zijn indicatief n<50

Douaneklanten zijn overwegend positief over de controles die door de controlemedewerkers van de Belastingdienst uitvoeren. Het oordeel is voor alle aspecten ruim hoger dan 3,5. De beoordelingen blijven vrijwel op hetzelfde niveau als in 2016.

Waardering controle2016201720162017
Fysieke controle douaneklantengemiddelde (5-puntsschaal)gemiddelde (5-puntsschaal)% neutraal tot zeer tevreden% neutraal tot zeer tevreden
Tevredenheid manier van controle3,73,892%93%
Deskundigheid controlemedewerker3,73,694%93%
Professionaliteit controlemedewerker3,83,896%95%
     
Administratieve controle douaneklanten    
Tevredenheid manier van controle4496%96%
Deskundigheid controlemedewerker4,1497%99%
Professionaliteit controlemedewerker4,14,197%100%